Asseco utworzyło w swoich strukturach nowy dział R&D – Asseco Innovation Hub (AIH), który zajmie się rozwojem innowacyjnych produktów i usług. Dodatko utworzono spółkę zależną – Asseco Innovation Fund, która będzie odpowiadać za finansowanie.

Działalność AIH będzie polegała na wyszukiwaniu i wsparciu rozwoju nowatorskich rozwiązań dla branży finansowej, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju oraz ludzi, którzy je tworzą. Natomiast Asseco Innovation Fund będzie odpowiadać za finansowanie i zarządzanie portfelem podmiotów, które wytwarzają i rozwijają produkty zakwalifikowane przez Asseco Innovation Hub do dalszego rozwoju.

W Asseco Innovation Hub to program, którego celem jest wyszukiwanie nowatorskich rozwiązań dla branży finansowej, znajdujących się we wczesnej fazie tworzenia oraz ludzi, którzy za nimi stoją.

https://innovationhub.asseco.com/